Εκτύπωση φωτογραφιών - Εφαρμογή για iPhone και iPad

Με αυτή την εφαρμογή, μπορείτε να εκτυπώνετε πολλαπλές φωτογραίφες στο μέγεθος που θέλετε, όλες σε μία σελίδα.

1. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε
2. Ορίστε το επιθυμητό μέγεθος εκτύπωσης σε χιλιοστά, εκατοστά ή ίντσες για κάθε εικόνα
3. Επιλέξτε εκτυπωτή
4. Ξεκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης

Η εφαρμογή φροντίζει τα υπόλοιπα και τοποθετεί τις εικόνες στο χαρτί εκτύπωσης αποτελεσματικά και εξοικονομώντας χώρο. Εφόσον δεν χωρούν όλες οι φωτογραφίες σε ένα φύλλο, θα εκτυπωθούν περισσότερες σελίδες. Όταν ορίζετε το μέγεθος εκτύπωσης, μπορείτε να περικόψετε και επεξεργαστείτε την τρέχουσα εικόνα με το πολυλειτουργικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στη δωρεάν έκδοση, η εκτύπωση περιορίζεται σε τέσσερις φωτογραφίες. Μπορείτε να ξεπεράσετε το όριο αυτό καθώς και τις διαφημίσεις μέσω των αγορών εντός της εφαρμογής.

Στιγμιότυπα οθόνης