In Ảnh - Ứng dụng cho iPhone và iPad

Với ứng dụng này, bạn có thể in nhiều ảnh với kích thước bạn muốn trên cùng một trang.

1. Chọn các ảnh bạn muốn in
2. Xác định kích thước in mong muốn bằng mm, cm hoặc inch cho mỗi hình ảnh
3. Chọn máy in
4. Bắt đầu quá trình in

Ứng dụng này sẽ lo phần còn lại và đặt các hình ảnh sao cho có thể tiết kiệm không gian và hiệu quả trên giấy in. Nếu tất cả hình ảnh không thể vừa trong một tờ thì sẽ in nhiều trang. Khi xác định kích thước in, hình ảnh hiện tại có thể được cắt và chỉnh sửa bằng một trình biên tập hình ảnh mạnh mẽ. Trong phiên bản miễn phí, in giới hạn chỉ bốn hình ảnh. Có thể bỏ giới hạn này cùng cả quảng cáo thông qua mua trong ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình