Tlač fotografií - Aplikácia pre iPhone a iPad

Pomocou tejto aplikácie môžete vytlačiť viacero fotografií ľubovoľnej veľkosti na jednu stranu.

1. Vyberte fotografie, ktoré chcete vytlačiť.
2. Pri každej fotografii zadajte požadovanú tlačovú veľkosť v milimetroch, centimetroch alebo v palcoch.
3. Vyberte tlačiareň.
4. Spustite tlač.

O všetko ostatné sa už postará aplikácia, pričom obrázky rozloží tak, aby sa využila celá plocha papiera. Ak sa nezmestia všetky obrázky na jeden hárok papiera, vytlačí sa viac strán. Pri zadávaní tlačovej veľkosti môžete príslušný obrázok orezať a upraviť pomocou editora so širokou škálou nástrojov. V bezplatnej verzii je možné vytlačiť len štyri obrázky. Toto obmedzenie rovnako ako reklamy môžete odstrániť pomocou funkcie nákupov z aplikácie.

Ukážky